Thầy lang vườn

Giới thiệu

Thầy Lang Vườn là trang chia sẻ kinh nghiệm chữa một số bệnh thường gặp bằng những phương pháp dân gian đã được sử dụng lâu đời và có hiệu quả. Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi không kinh doanh, không quảng cáo. Thầy Lang Vườn vận hành nhờ quỹ của tổ chức để đảm bảo thông tin trên trang trở nên thiết thực nhất. Mục đích của Thầy Lang Vườn là giúp quý vị có thêm lựa chọn điều trị những căn bệnh thường gặp bằng nhiều bài thuốc quanh ta, rẻ (có thể miễn phí) mà vẫn hiệu quả.

Xin lưu ý, nên hỏi ý kiến bác sĩ trong mọi trường hợp về tình trạng của mình trước khi áp dụng một bài thuốc nào đó trên trang. Chúng tôi chỉ chia sẻ lại kinh nghiệm từ các tài liệu in ấn, từ người dân. Chúng tôi không sản xuất, không nghiên cứu ra bất cứ bài thuốc hay phương pháp nào trên trang.

Hy vọng đây là cổng thông tin sức khỏe dân gian thường thức có ích cho mọi người.